Välkommen till Viamoro huvudstaden utmaning!

Vilken nivå är du?
Nybörjare ››
Mellanliggande ››
Jag är en Pro ››

Huvudstadsquizzen

Viimoro huvudstadsquizar är uppbyggda av flera frågor, men först måste du välja vilken kunskapsnivå du har på världshuvudstäderna (klicka på en av knapparna ovan).

När du har valt din nivå startar du huvudstadsquizzen. I varje fråga kommer du att fråga vad som är huvudstaden i det landet kommer din poäng att räknas.

Om du letar efter frågesporten är du välkommen att prova en högre nivå av kunskaper i ländernas huvudstäder.

capitals quiz